Ubytovací řád

Práva a povinnosti ubytovaného

 1. Ubytovaný má právo:
 • na přidělení základního vybavení pokoje (lůžkoviny, ložní prádlo, ručník, utěrka, mycí prostředek na nádobí),  klíče od pokoje a vchodových dveří
 • na používání společných prostor a vybavení ubytovacího zařízení
 • používat v pokoji drobnou elektroniku k pracovním účelům a pro osobní potřebu
 • vyžádat si od ubytovatele heslo k wi-fi a její bezplatné využívání
 1. Ubytovaný je povinen:
 • při nastěhování do pokoje prokázat svou totožnost a uhradit řádně cenu za ubytování
 • řídit se ustanovením tohoto ubytovacího řádu, dodržovat pravidla občanského soužití a dodržovat noční klid
 • udržovat čistotu a pořádek v pokoji, dodržovat hygienické, bezpečnostní a protipožární předpisy
 • hlásit ihned zjištěné závady, nepoškozovat ani nijak neničit zařízení, případné škody nahradit po dohodě s ubytovatelem
 • při ukončení ubytování uvést nábytek a kuchyňku do původního stavu, vypnout lednici, zhasnout světla, zavřít okna a vrátit klíče od pokoje, pokud host zanechá pokoj neuklizený, bude mu účtována přirážka za závěrečný úklid ve výši 400,- Kč
 1. Ubytovaný nesmí:
 • přestěhovat se, ani využívat vybavení jiného pokoje bez souhlasu ubytovatele
 • úmyslně poškozovat vybavení ubytovacího zařízení
 • zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu a manipulace (přemisťování) s vnitřním vybavením pokojů
 • používat přímotopných spotřebičů bez souhlasu ubytovatele
 • kouřit v celém objektu, kouření je povoleno pouze venku na vyhrazených místech s popelníkem
 • držet v objektu zvířata bez souhlasu ubytovatele
 • umožnit ubytování osobám, které nejsou k ubytování nahlášeny
 • používat v objektu a jeho blízkosti výbušné látky (zábavnou pyrotechniku)
 • pouštět v celém objektu reprodukovanou hudbu bez souhlasu ubytovatele
 1. Při porušení ubytovacího řádu bude host vykázán bez nároku na vrácení peněz za ubytování.

 

Vnitřní řád

 1. a) Ubytování hostů 14.00 – 18.00 h, případnou změnu času ubytování je třeba nahlásit a individuálně domluvit s ubytovatelem, opuštění pokoje do 10.00 h
 2. b) Ubytovatel si vyhrazuje právo na přidělení pokoje hostům dle svého uvážení a v souladu s optimálním vytížením ubytovacích kapacit
 3. b) Noční klid je od 22.00 h do 7.00 h
 4. c) Pohyb návštěv je v objektu povolen pouze po předchozím nahlášení ubytovateli do 22.00 h, návštěvou se rozumí každá osoba, která zde není ubytovaná.
 5. d) V případě zjištění ztráty nebo zcizení věcí je nutno tuto skutečnost nahlásit ubytovateli a Policii ČR
 6. e) Ztrátu klíče od pokoje je nutné ihned hlásit ubytovateli, který zajistí výměnu vložky na náklady ubytovaného
 7. f) Ubytovací zařízení nenese odpovědnost za ztrátu peněžní hotovosti na pokoji
 8. g) Používání venkovního zařízení je na vlastní nebezpečí, děti musí být pod dohledem rodičů a za děti odpovídají po celou dobu pobytu jejich rodiče

Závěrečná ustanovení

 • Povinností každého ubytovaného je seznámit se s tímto ubytovacím řádem, který je závazný pro ubytované hosty i návštěvy
 • Tento ubytovací řád musí být viditelně vyvěšen v objektu a zveřejněn na webových stránkách zařízení
 • Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.12.2016

Obchodní podmínky

Provozovatelem ubytovacího zařízení Apartmány Audy je Lucie Audy, IČ: 71082719, Hladový vrch 1324, Mníšek pod Brdy, Sídlo provozovny: Hladový vrch 1324, Mníšek pod Brdy, provozní doba: 8.00 – 20.00 h, odpovědná osoba: Lucie Audy, číslo účtu: 2600774463/2010, peněžní ústav Fio banka, a. s.

Ceník:

Leden – Červen, Září – Prosinec   300,- Kč / osoba/ noc
150,- Kč/ dítě 3-10 let /noc
Červenec – Srpen, Silvestr 350,- Kč / osoba / noc
200,- Kč / dítě 3-10 let / noc
rezervace celého objektu dle počtu osob, minimálně 4.200,- Kč / noc
dětská postýlka zdarma
děti do 3 let bez nároku na lůžko zdarma
pobyt na jednu noc + 50,- Kč / osoba
obsazení pokoje pouze jednou osobou 600,- Kč / noc

Uvedené ceny jsou bez snídaně a jsou konečné. Nejsme plátci DPH.

Platební podmínky:

Platba za ubytování probíhá v hotovosti na místě při příjezdu, nebo bezhotovostně převodem na účet v CZK. Při závazné rezervaci termínu 14 dní předem a více, vystaví ubytovatel objednateli fakturu k úhradě zálohy ve výši 50% z ceny ubytování. Doplatek ceny proběhne převodem na účet, případně v hotovosti nejpozději v den nástupu na ubytování. Množství objednaných lůžek je závazné a všechny změny se řídí storno podmínkami.

Storno podmínky:

30 a více dní předem 0%
30-7 dní předem 50%
7-0 dní předem 100%
Apartmany-Audy v Mníšku pod Brdy hodnocení